Στεγανωτικά - Υγρομόνωση
Μονωτικά
Συγκολλητικά πλακιδίων
Ετοιμοι Σοβαδες / Υλικά δόμησης
Μονωτικές ταινίες
Αποστατικά
Μεμβράνες Σκεπών

Sopro Repadur MH

Cementitious mortar bonding layer for subsequent concrete replacement with Sopro Repadur 50. For use in concrete repair in accordance with ZTV-ING regulations and DafStb repair guidelines. Provides optimum contact adhesion for subsequently applied Sopro Repadur 5 or Sopro Repadur 50 reprofiling mortar.

•    One-component
•    Mortar bonding layer
•    Facilitates application of bonded layers on concrete substrates
•    Facilitates application and improves adhesion of reprofiling mortars
•    For indoor and outdoor use
•    Low-chromate to Regulation 1907/2006/EC, Annex XVII
Newsletter


9ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών
Τ.Κ. 54014, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 50895
Τηλ. : 2310795362, Φαξ: 2310795363
E-mail : [email protected]