Στεγανωτικά - Υγρομόνωση
Μονωτικά
Συγκολλητικά πλακιδίων
Ετοιμοι Σοβαδες / Υλικά δόμησης
Μονωτικές ταινίες
Αποστατικά
Μεμβράνες Σκεπών

Sopro Repadur 50

Cementitious, fibre-reinforced concrete substitute for reprofiling and large-area coating of concrete substrates in accordance with ZTV-ING regulations and DafStb repair guidelines. High-grade, sag-resistant reprofiling mortar. Spatula applied to fresh Sopro Repadur MH mortar bonding layer. Allows easy smoothing.

•    One-component
•    Mineral-based
•    Fibre-reinforced
•    For indoor and outdoor use
•    Low-chromate to Regulation 1907/2006/EC, Annex XVII
Newsletter


9ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών
Τ.Κ. 54014, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 50895
Τηλ. : 2310795362, Φαξ: 2310795363
E-mail : [email protected]