Στεγανωτικά - Υγρομόνωση
Μονωτικά
Συγκολλητικά πλακιδίων
Ετοιμοι Σοβαδες / Υλικά δόμησης
Μονωτικές ταινίες
Αποστατικά
Μεμβράνες Σκεπών

Τσιμεντοειδή Στεγανωτικά Υλικά

Τσιμεντοειδές σφραγιστικό κονίαμα
Ελαστομερές τσιμεντοειδές σφραγιστικό κονίαμα
Πολύ υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές, τσιμεντοειδές, σφραγιστικό κονίαμα 2 συστατικών.Newsletter


9ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών
Τ.Κ. 54014, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 50895
Τηλ. : 2310795362, Φαξ: 2310795363
E-mail : [email protected]